fbpx

Konstrukcje stalowe 

Projektowanie konstrukcji stalowych

Projektowanie konstrukcji stalowych

Na czym polega projektowanie konstrukcji stalowych?

Projektowanie konstrukcji stalowych to czynność, która wymaga dużej dokładności, ponieważ każdy ewentualny błąd może być tragiczny w skutkach. Sam proces projektowania składa się z kilku etapów, wśród których należy wymienić kształtowanie, wypracowanie wzorów statycznych, obliczenie wszelkich obciążeń, przekalkulowanie sił wewnętrznych i pomieszczeń, zwymiarowanie, czy opracowaniu raportu technicznego oraz rysunków. Po ustaleniu wszystkich szczegółów projektant ustala to, w jaki sposób pracują obciążenia na wszystkie elementy konstrukcji, a także bilansuje ogólne siły wewnętrzne. Dostosowuje również wymiary do obowiązujących norm, a następnie wykonuje opis oraz rysunki techniczne. Jak widać projektowanie konstrukcji stalowych wymaga wiedzy, doświadczenia, a także znajomości właściwych przepisów budowlanych, co sprawia, że projektant musi posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane. Projektujemy konstrukcje stalowe zgodnie z normą PN EN 1090.

Profesjonalne projektowanie konstrukcji stalowych

Świadcząc usługi projektowania konstrukcji stalowych kierujemy się w naszej firmie przede wszystkim potrzebami oraz wymaganiami naszych klientów. Oczekiwania inwestora konfrontujemy z aktualnymi przepisami prawa, co pozwala nam stworzyć projekt konstrukcji, która jest funkcjonalna i bezpieczna. Dzięki posiadanej wiedzy i doświadczeniu jesteśmy w stanie zaproponować naszym klientom optymalne rozwiązania, które pozytywnie wpłyną na efekt końcowy. Nasza oferta obejmuje:

  • projekty budowlane, których zakres jest niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
  • projekty wykonawcze konstrukcji, które powstają na podstawie projektu budowlanego bądź w oparciu o własne obliczenia statyczno-wytrzymałościowe (tzw. optymalizację konstrukcji),
  • projekty warsztatowe, które są tworzone w oparciu o projekt budowlany i wykonawczy.

Zajmujemy się również tzw. optymalizacją konstrukcji, czyli jesteśmy w stanie zmodyfikować gotowy projekt w taki sposób, by ograniczyć koszty jego realizacji, a jednocześnie zachować zgodność z przepisami i bezpieczeństwo.

Co obejmuje projekt konstrukcji stalowych?

W skład projektu konstrukcji stalowej wchodzi kilka elementów, do których zalicza się:

  • rysunków technicznych oraz ich opisu – zawierających projektowane rozwiązania konstrukcyjne z uwzględnieniem zastosowanych materiałów;
  • obliczeń statyczno-wytrzymałościowych – potwierdzających przestrzeganie obowiązujących norm w tym zakresie;
  • charakterystyki energetycznej obiektu – określającej m.in. całkowite zapotrzebowanie budynku na energię.

Oferując kompleksowe projektowanie konstrukcji stalowych każdorazowo przekazujemy klientowi projekt w pełnym zakresie, który powstaje na bazie jego potrzeb i oczekiwań.