fbpx

Projektowanie i generalne realizacje inwestycji

Projekty elektryczne

Projekty elektryczne

Każda instalacja elektryczna musi być odpowiednio zaprojektowana, co gwarantuje bezpieczeństwo jej użytkowania. Musi być również zgodna z obowiązującymi normami. Jest to szczególnie ważne w przypadku przemysłowych instalacji elektrycznych, ponieważ inwestorzy wymagają zastosowania rozwiązań dopasowanych do potrzeb.

Z jakich elementów składają się projekty elektryczne?

Projekty elektryczne muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami w tym zakresie. W związku z tym obejmują nie tylko plan rozmieszczenia kabli, ale również opis techniczny instalacji, specyfikację zastosowanych materiałów, czy niezbędne obliczenia. Powinny one określać m.in. przewidywany bilans mocy z sieci elektroenergetycznej, obciążenie poszczególnych elementów instalacji, spadki napięć na obwodach, czy rozwiązania w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Oprócz tego ważne jest również uwzględnienie w obliczeniach zastosowania odpowiednich przekrojów przewodów, a także właściwych zabezpieczeń.

Profesjonalne projekty elektryczne

Posiadając wieloletnie doświadczenie w tworzeniu projektów elektrycznych nasza firma jest w stanie opracować rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów. Projektujemy zarówno instalacje wewnętrzne, jak i zewnętrzne, które obejmują nie tylko wykonanie oświetlenia, ale również realizację przyłączy, czy stacji transformatorowych