fbpx

Elektryka

Serwis instalacji elektrycznych

Serwis instalacji elektrycznych

Serwis instalacji elektrycznych obejmuje zarówno przeglądy okresowe, jak i naprawy gwarancyjne, czy pogwarancyjne. Dostęp do profesjonalnych usług serwisowych jest bardzo istotny z punktu widzenia klienta, ponieważ gwarantuje bezpieczeństwo, jak i ciągłość użytkowania instalacji.

Profesjonalny serwis instalacji elektrycznych

Konrem S.A. oprócz prefabrykacji szaf i rozdzielnic, o których piszemy w tym miejscu: link, oferuje również serwis instalacji elektrycznych. Oferta serwisowa jest bardzo szeroka, ponieważ w jej skład wchodzą zarówno przeglądy okresowe, czy wykonywanie odpowiednich pomiarów instalacji, jak i jej naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne. W ramach serwisu oferujemy również naprawę urządzeń, które funkcjonują w instalacji. Zaletą świadczonego przez nas serwisu instalacji elektrycznych są z pewnością krótkie terminy oraz najwyższa jakość. Wynika to z faktu, że usługi serwisowe wykonywane są przez doświadczonych specjalistów, a do napraw stosowany jest wyłącznie najwyższej jakości osprzęt elektryczny.

Na czym polega konserwacja instalacji elektrycznych?

Eksploatacja instalacji elektrycznej przemysłowej wymaga regularnych przeglądów oraz konserwacji, co regulują przepisy. Tego typu czynności mogą przeprowadzać jedynie fachowcy z odpowiednimi uprawnieniami, którzy w pierwszej kolejności dokonują ogólnej oceny stanu instalacji oraz jej pomiarów. Mierzenie pozwala zdiagnozować nieprawidłowości, przerwy, czy ponadnormatywne skoki i spadki napięcia. Na ich podstawie określany jest zakres prac konserwacyjnych. Może on obejmować m.in. zabezpieczenie przewodów, sprawdzenie prawidłowości działania wyłączników różnicowoprądowych, a także wszystkich elementów zewnętrznych instalacji (np. gniazdka, włączniki, rozdzielnie elektryczne itd.). Bardzo istotna jest również kontrola instalacji pod kątem zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz instalacji odgromowej.

Serwis instalacji elektrycznych służy również ich wydajności oraz kalibracji szaf sterowniczych. Warto pamiętać, że każda nawet w danym momencie niewielka usterka może w przyszłości unieruchomić całą instalację oraz stanowić realne zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i urządzeń. Istotne jest więc to, by nie oszczędzać na konserwacji i serwisie instalacji elektrycznych, ponieważ skutki takiego działania mogą przynieść zdecydowanie większe straty. W związku z tym serwis instalacji elektrycznych warto powierzać jedynie specjalistom, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie i gwarantują najwyższą jakość.