Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Konrem MET podpisał umowę nr POIR.03.04.00-14-0132/20-00 o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4 Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel finansowania: Pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

Planowane efekty: beneficjent zobowiązuje się osiągnąć wartość wskaźnika rezultatu: „Liczba miesięcy utrzymania działalności przedsiębiorstwa” na poziomie określonym we wniosku o dofinansowanie.