fbpx

Inne urządzenia technologiczne

Kruszarki

Kruszarki są urządzeniami służącymi do rozdrabniania materiału w celu jego dalszego przetwarzania. Znajdują zastosowanie w przemyśle recyclingowym, budowlanym, górniczym oraz wszędzie tam , gdzie proces technologiczny wymaga rozdrobnionego materiału – od tłuczki szklanej po węgiel kamienny, lub kamień surowcowy w cementowniach.

Konrem S.A. oferuje kompleksowe remonty i modernizacje wszystkich typów kruszarek. Zarówno szczękowych jak i młotkowych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w przemyśle ciężkim przy prowadzeniu remontów i modernizacji tego typu urządzeń.