fbpx

Automatyka

Modernizacje linii automatycznych

Modernizacje linii automatycznych

Automatyzacja produkcji to działanie, które ma na celu zwiększenie efektywności. Warto jednak zaznaczyć, że automatyczne linie, w niektórych sytuacjach wymagają modernizacji, która ma na celu zmianę funkcjonalności, czy dostosowanie do zmieniających się potrzeb.

Modernizacje linii automatycznych – ocena stanu zastanego

Zajmując się modernizacją automatycznych linii produkcyjnych dokonujemy najpierw oceny stanu zastanego, czyli parku maszynowego, który w danym momencie dysponuje określone przedsiębiorstwo. Wynika to z faktu, że nie wszystko będzie wymagało wymiany, a niektóre urządzenia mogą wymagać jedynie drobnych modyfikacji. Właściwa ocena stanu zastanego pozwala nam określić obszary, które wymagają modernizacji oraz przedstawić przedsiębiorcy szczegółową koncepcję zmian.

Projektowanie nowej linii produkcyjnej

Nasi specjaliści po dokonaniu oceny stanu zastanego opracowują projekt zmodernizowanej linii automatycznej, który powstaje na bazie tej, która jest aktualnie wykorzystywana. Projekt może obejmować zarówno zmiany funkcjonalności linii, jak i modernizacje mechaniczne linii, czy zmiany w jej oprogramowaniu. Sporządzona dokumentacja jest podstawą do opracowania dedykowanych urządzeń, które wejdą w skład zmodernizowanej linii automatycznej.

Montaż urządzeń i kontrola ich działania

Po zaprojektowaniu odpowiednich zmian oraz opracowaniu nowych rozwiązań przychodzi czas na montaż nowych urządzeń oraz wykonywanie zmian w oprogramowaniu linii. Na tym jednak nie kończy się nasza rola, ponieważ odpowiadamy również za uruchomienie zmodernizowanej linii automatycznej oraz kontrolę jej działania. Dzięki temu jesteśmy w stanie ocenić, czy sposób działania jest właściwy, a w razie potrzeby niezwłocznie dokonać odpowiednich korekt. Oferujemy także serwis automatycznych linii przemysłowych, który szczegółowo został opisany w tym miejscu: link.

W jakim celu przeprowadza się modernizacje linii automatycznych?

Modernizacje linii automatycznych mają na celu nie tylko zwiększenie ich efektywności, czy rozszerzenie funkcjonalności. Tego typu działania pozwalają bowiem również zwiększyć bezpieczeństwo pracowników, a także zautomatyzować większą liczbę procesów. Warto również podkreślić fakt, że zmodernizowanie linii produkcyjnej podnosi również jakość wytwarzanych produktów, ponieważ wdrażane są maszyny oferujące dużo większą precyzję. W efekcie korzystają na tym zarówno klienci otrzymujący lepszą jakość, jak i samo przedsiębiorstwo, które zyskuje przewagę nad konkurencją.