fbpx

Projektowanie i generalne realizacje inwestycji

Nadzory na budowie

Nadzory na budowie

Bardzo ważnym etapem realizacji inwestycji są nadzory na budowie. Wynika to przede wszystkim z faktu, że doświadczony inżynier jest w stanie nie tylko na bieżąco rozwiązywać pojawiające się problemy techniczne, ale również monitorować czy realizacja przebiega zgodnie z opracowanym wcześniej projektem i terminarzem.

Co obejmują nadzory na budowie?

Nadzory na budowie mogą dotyczyć szeregu kwestii, na czele z przestrzeganiem harmonogramu robót czy przepisów BHP, ale również zgodności z zatwierdzonym projektem oraz stosowaniem konkretnych materiałów i technologii. W ramach nadzoru inżynierowie zapewniają również technologiczne wsparcie dla kierowników budowy i poszczególnych pracowników. Odpowiadają również za kontakty z podwykonawcami i dostawcami, co gwarantuje odpowiednią jakość oraz właściwą komunikację. Nadzory na budowie są niezbędne również w celu sporządzenia dokumentacji powykonawczej, a także ułatwiają rozwiązanie wszelkich problemów i dylematów pojawiających się na etapie budowy, czy montażu konkretnych elementów. W ramach nadzoru przeprowadzane są również odpowiednie próby wytrzymałościowe, które są następnie dokumentowane przez inżynierów odpowiadających za bezpieczeństwo.

Nadzory na budowie – oferta

W ofercie naszej firmy znajdują się nadzory na budowach, które są przeprowadzane zarówno jako pojedyncza usługa, jak i w ramach koordynacji kontraktów, o której szczegółowo piszemy w tym miejscu: link. Zatrudnianie wyspecjalizowanej kadry pozwala nam prowadzić nadzór projektowy lub technologiczny nawet na kilkunastu budowach jednocześnie. W ramach nadzoru na budowie rozwiązujemy bieżące problemy, co umożliwia posiadana przez nas wiedza techniczna i znajomość obowiązujących norm. Wykonujemy dokumentację powykonawczą, koordynujemy przeprowadzanie prób i ruchów próbnych. Dokonujemy również analizy dokumentacji wykonawczej otrzymywanej od klientów, którą kompletujemy i zatwierdzamy, co potwierdza prawidłowość i legalność robót.

 

Jako wyspecjalizowana firma wykonująca nadzory na budowie pełnimy rolę pośrednika pomiędzy inwestorem, a wykonawcami i podwykonawcami inwestycji. Dzięki temu inwestor może być pewien, że wszystko przebiega zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami, a wykonawcy mogą liczyć na wsparcie technologiczne oraz bieżące rozwiązywanie problemów, czy dokonywanie zmian i uzgodnień projektowych. Nasi specjaliści posiadają niezbędne uprawnienia, które pozwalają przeprowadzać nadzory na budowie oraz wydawać wiążące decyzje.