fbpx

Automatyka

Projekty automatyzacji

Projekty automatyzacji

Automatyzacja produkcji to kompleksowe działanie, które pozwala nie tylko zwiększyć efektywność, ale również ograniczyć koszty. Projekty automatyzacji powinny zatem definiować obszary, które mają zostać zoptymalizowane, a także przedstawiać zamierzenia, które mają zostać osiągnięte dzięki optymalizacji.

Projektowanie automatyzacji

Projekty automatyzacji powinny określać obszary, które mogą zostać zautomatyzowane oraz przedstawiać korzyści wynikające z wdrożenia nowych technologii. W związku z tym w pierwszej kolejności przeprowadzamy audyty efektywności produkcji, co pozwala nam określić możliwości automatyzacji danej linii produkcyjnej. Następnie przedstawiamy projekt koncepcyjny linii, który jest uzgadniany z inwestorem i dostosowywany do jego oczekiwań. Na tej podstawie powstaje projekt wykonawczy linii, by na jego podstawie mogła zostać przeprowadzona automatyzacja maszyn i linii produkcyjnych, o której szczegółowo piszemy tutaj: link.

Automatyzacja procesów produkcyjnych

Co obejmuje oferowana przez nas automatyzacja procesów produkcyjnych? Przede wszystkim projektowanie automatyzacji, czyli opracowanie dedykowanych maszyn, czy całych linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstwa. Optymalizacja produkcji odnosi się do wielu procesów, czego przykładem może być:

  • paletyzacja i depaletyzacja,
  • spawanie i ukosowanie (w tym ukosowania plazmą),
  • montaż i przenoszenie,
  • transport międzyoperacyjny,
  • pakowanie,
  • naważanie i dozowanie,
  • malowanie, szlifowanie i wiele innych.

W ramach automatyzacji produkcji wdrażana jest również wizualizacja procesów przemysłowych SCADA, która polega na przesyłaniu w czasie rzeczywistym danych z wszystkich zintegrowanych urządzeń do komputera centralnego, z poziomu którego następuje kontrola oraz zarządzanie procesami. Jest to rozwiązanie, które pozwala na bieżąco nadzorować przebieg procesów oraz reagować na ewentualne incydenty, czy nieprawidłowości.

Profesjonalne projektowanie automatyzacji

Projektowaniem automatyzacji w naszej firmie zajmują się doświadczeni specjaliści, których wiedza umożliwia zrozumienie potrzeb klientów oraz zaproponowanie optymalnych rozwiązań. Ich wdrożenie realnie zwiększa efektywność produkcji, a jednocześnie pozwala ją rozwijać. Opracowywane przez nas projekty obejmują elastyczne rozwiązania, co sprawia, że będzie można je rozbudowywać i modernizować w przyszłości. Jesteśmy w stanie zaprojektować specjalistyczne linie produkcyjne składające się z maszyn i urządzeń indywidualnie dopasowanych do specyfiki danej produkcji. Tak przedstawiona optymalizacja produkcji zakłada nie tylko zwiększenie efektywności, ale również racjonalne podejście do kosztów automatyzacji.