fbpx

Projektowanie i generalne realizacje inwestycji

Studia wykonalności i ewaluacja

Studia wykonalności i ewaluacja

Zajmujemy się kompleksową obsługą potrzeb przemysłu energetycznego, chemicznego, budowlanego, spożywczego. Dla każdego projektu przeprowadzamy studia wykonalności i analizujemy je pod kątem możliwości wykonania, optymalizacji kosztowej i technicznej, co uzgadniamy ze zleceniodawcą.

Etap realizacji przedsięwzięcia prowadzony jest na podstawie wykonanego planu w oparciu o wykonane samodzielnie projekty przy współpracy ze sprawdzonymi kooperantami i dostawcami.  Podejście procesowe Konrem S.A.:

  • Studia wykonalności zadania
  • Proces ofertowy oraz rozpoznanie rynku dostaw
  • Analizy wykonalności zadania
  • Koncepcje modernizacji elektrowni i elektrociepłowni
  • Bilanse cieplne na potrzeby modernizacji
  • Projekty wstępne i ofertowe gotowych rozwiązań
  • Projekty podstawowe (Basic design)

Ewaluacja

W trakcie realizacji inwestycji zaleca się regularne przeprowadzanie ewaluacji, co pozwala na bieżąco monitorować, czy wszystko przebiega zgodnie z założeniami projektu. W ramach ewaluacji sprawdzana jest zgodność z projektem o którym szczegółowe informacje znajdują się w tym miejscu: link. Tego typu badanie powinno być przeprowadzane w trakcie realizacji inwestycji, jak również po jej zakończeniu. Pozwala to ocenić przebieg całej inwestycji, a także zweryfikować jej faktyczne koszty.