fbpx

Projektowanie i generalne realizacje inwestycji

Studia wykonalności i ewaluacja

Studia wykonalności i ewaluacja

Zarówno studia wykonalności projektów, jak i ich ewaluacja to procesy, których przeprowadzenie może być istotne z punktu widzenia końcowego sukcesu. Studium wykonalności to badanie, które wykonuje się przed rozpoczęciem inwestycji i ma na celu zweryfikowanie, czy dany projekt można zrealizować i w jakim kształcie. Ewaluację przeprowadza się natomiast zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu, co pozwala sprawdzić, czy uzyskane efekty są zgodne z założeniami.

Studium wykonalności

Studium wykonalności sporządza się w celu sprawdzenia, czy dany projekt ma szansę powodzenia. Realizujemy badania dla klientów zewnętrznych, w ramach których dokonujemy oceny możliwości przeprowadzenia konkretnej inwestycji, a także nakreślamy jej kształt na podstawie ustaleń z klientem. W tym celu badamy jego potrzeby, ale również weryfikujemy odpowiednie przepisy prawne i analizujemy możliwość zrealizowania inwestycji od strony technicznej, finansowej i ekonomicznej. Ocena wykonalności projektu uwzględnia nie tylko posiadane, czy niezbędne zasoby, ale również harmonogram prac, wszelkie ryzyka i zagrożenia, a także potencjalne korzyści.

Ewaluacja

W trakcie realizacji inwestycji zaleca się regularne przeprowadzanie ewaluacji, co pozwala na bieżąco monitorować, czy wszystko przebiega zgodnie z założeniami projektu. W ramach ewaluacji sprawdzana jest zgodność z projektem o którym szczegółowe informacje znajdują się w tym miejscu: link. Tego typu badanie powinno być przeprowadzane w trakcie realizacji inwestycji, jak również po jej zakończeniu. Pozwala to ocenić przebieg całej inwestycji, a także zweryfikować jej faktyczne koszty.

Studia wykonalności i ewaluacja – oferta

Konrem S.A. posiada bogate doświadczenie w przeprowadzaniu studiów wykonalności oraz ewaluacji projektów w branży przemysłowej i energetyce zawodowej. Nasza rola nie ogranicza się jednak wyłącznie do przeprowadzania badań, ponieważ zajmujemy się również określaniem podstawowych założeń projektów, a także ich kompleksowym tworzeniem. Nadzorujemy również proces ofertowy, dzięki czemu klient może liczyć na wsparcie aż do realizacji projektu. Dzięki fachowej wiedzy i doświadczeniu jesteśmy w stanie kompleksowo wspierać naszych klientów na każdym etapie inwestycji.