fbpx

Instalacje ochrony środowiska 

Filtry workowe

Filtry workowe

Filtry workowe znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, co jest możliwe dzięki dużej wydajności oraz względnie niskim kosztom. Wykorzystuje się je w różnego rodzaju instalacjach ochrony środowiska, czego przykładem mogą być instalacje odsiarczania, o których szczegółowo piszemy w tym miejscu: link

Filtry workowe – charakterystyka i zastosowanie

Urządzenie pozwalające w wydajny sposób odseparować cząstki stałe np. pył węglowy, pył soli, cukru, siarki, ze strumienia emitowanych przez proces technologiczny gazów. Filtr workowy produkowany jest w wersji z workami pionowymi lub poziomymi. Ich ilość, wielkość, materiał wykonania dobierany jest indywidualnie w zależności od oczekiwanych efektów ekologicznych, temperatur pracy, materiału odpylanego. Filtr workowy, nazywany pulsacyjnym, wyposażony jest w układ automatycznego czyszczenia worków za pomocą impulsów sprężonego powietrza. Produkujemy filtry workowe dla przemysłu ciepłowniczego, gdzie odseparowujemy cząsteczki pyłu ze spalin. Osiągalny efekt ekologiczny  takiego urządzenia to nawet 30 mg/Nm3 spalin, co pozwala na spełnienie rygorystycznych norm emisji pyłów do atmosfery.

Filtr workowy składa się z dwóch komór: brudnej, do której trafiają zanieczyszczone gazy, oraz mniejszej czystej, skąd gazy pobierane są podciśnieniowo przez wentylator i emitowane są do atmosfery. Na zasilaniu oraz wylocie filtra workowego montowane są automatyczne klapy regulujące przepływ gazów i utrzymujące zadane ciśnienia w instalacji oraz temperatury pracy.