fbpx

Produkcja części zamiennych i obróbka mechaniczna

Spawanie MIG, MAG, TIG, łukowe elektrodami

Spawanie jest najczęstszą metodą łączenia materiałów wykonanych z metali. Podczas spawania powstaje spoina będąca łącznikiem pomiędzy materiałami. Do wykonania złącza wykorzystuje się energię cieplną, topiącą krawędzie materiałów łączonych przy jednoczesnym dodawaniu materiału spoiny w przestrzeń pomiędzy materiałami. Narzędziem realizującym proces spawania jest spawarka. W zależności od metody spawania oraz rodzajów łączonych materiałów stosuje się dodatkowe spoiwa w postaci elektrod, drutów lub prętów spawalniczych. W zależności od warunków zewnętrznych, rodzaju materiałów rozróżniamy spawanie:

  • Gazowe – wykorzystując płomień ze spalania acetylenu nagrzewają się materiały łączone topiąc ich krawędzie. W ten sposób można spawać materiały nieżelazne.
  • Elektryczne – najbardziej uniwersalna metoda spawania. Energia elektryczna zamieniana jest na cieplną w postaci łuku elektrycznego pomiędzy elektrodą, a materiałem spawanym.
  • Termitowe – metoda chemiczna wykorzystująca termit, czyli mieszankę tlenku żelaza i aluminium. Stosuje się ją do łączenia szyn kolejowych, stalowych czopów czy żeliwnych elementów
  • Laserowe – rozgrzewanie materiału za pomocą światła koherentnego o dużej mocy.

 

Konrem S.A. świadczy usługi spawalnicze i produkuje wszelkiego rodzaju konstrukcje, urządzenia i maszyny, gdzie do łączenia materiałów stosuje procesy spawalnicze. Specjalizujemy się we wszystkich metodach spawalniczych:

TIG – spawanie nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych. Spawamy aluminium, stale nierdzewne.

MIG/MAG – Metoda spawalnicza wykorzystująca topliwą elektrodę w formie podawanego drutu w osłonie gazów obojętnych (MIG) lub aktywnych (MAG),

MMA – spawanie łukowe elektrodą otuloną. Metoda głównie wykorzystywana podczas wykonywania remontów urządzeń w miejscu ich zamontowania, istniejących konstrukcji stalowych, rurociągów. Spawanie elektrodą otuloną pozwala na łączenie materiałów w niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Spawamy stale węglowe oraz stopowe.

Konrem S.A. posiada szereg certyfikatów spawalniczych. Jesteśmy uprawnionym wykonawcą urządzeń ciśnieniowych. Posiadamy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia spawalnicze UDT.