fbpx

Zbiorniki

Osadniki, odstojniki

  1. Osadniki, odstojniki

Osadniki są zbiornikami, w których zachodzi proces grawitacyjnego osiadania zanieczyszczeń zawartych w cieczy. Dzięki zastosowaniu tego typu zbiorników możliwe jest odseparowanie zanieczyszczeń poprodukcyjnych i ponowne użycie cieczy lub jej zrzut do kanalizacji. W procesie, w którym niezbędne jest odseparowanie pyłów z gazów stosujemy specjalne komory osadnicze. Rozwiązania te znajdują zastosowanie w przemyśle energetycznym, metalurgicznym, cementowym, gospodarki komunalnej.