fbpx

Konfekcjonowanie

Pakowaczki worków wentylowych

Pakowaczki worków wentylowych

Worki wentylowe przeznaczone są do automatycznego pakowania różnego rodzaju produktów sypkich, co umożliwia wykorzystanie specjalnych pakowaczek. Pakowaczki worków wentylowych można wdrożyć do linii produkcyjnej, co pozwala zautomatyzować cały proces. Więcej informacji na temat automatyzacji linii produkcyjnych zamieściliśmy w tym miejscu: link.

Na jakiej zasadzie działają pakowaczki worków wentylowych?

Pakowaczki worków wentylowych automatyzują proces pakowania materiałów sypkich, a co za tym idzie zwiększają jego wydajność oraz dokładność. Zaletą z pewnością jest również odciążenie pracowników od pakowania ręcznego, co jest ciężką pracą fizyczną. Jak działa pakowaczka? Jej podstawowe elementy konstrukcyjne to kosz zasypowy, a także transporter ślimakowy, który odpowiada za zsypywanie materiału do worka wentylowanego. Urządzenie posiada również wbudowaną wagę tensometryczną, która współpracuje ze sterownikiem pakowaczki. Przy jego użyciu ustawia się konkretne parametry pracy oraz nadzoruje jej przebieg. Napełnienie worka następuje automatycznie, po czym urządzenie zatrzymuje się umożliwiając jego odbiór. W przypadku zautomatyzowanych linii produkcyjnych odbiór napełnionych worków, ich zamykanie oraz dalszy transport również jest wykonywany przez wyspecjalizowane maszyny, które są usytuowane bezpośrednio za pakowaczką worków wentylowych.

Typy pakowaczek worków wentylowych

Jak już wspomniano pakowanie worków wentylowych stosowane jest w przypadku różnego rodzaju materiałów sypkich. Co więcej, metoda ta znajduje zastosowanie nie tylko w branży spożywczej, ale również w wielu innych gałęziach przemysłu. W związku z tym dostępne są różne rodzaje pakowaczek worków wentylowych, które dobiera się w zależności od pakowanego materiału oraz oczekiwanej wydajności. Szerokie zastosowanie znajdują m.in. pakowaczki turbinowe, grawitacyjne, pasowe, czy ślimakowe. W przypadku materiałów pylistych zastosowanie znajduje natomiast pakowaczka pneumatyczna, która charakteryzuje się wysoką wydajnością oraz możliwością pakowania m.in. suchych mieszanek budowlanych. Jest to wyspecjalizowana maszyna, która nie tylko automatyzuje proces pakowania, ale również dokładnie kontroluje ilość pakowanego materiału. Wago-pakowaczka pneumatyczna automatycznie waży materiał zsypywany do worka, co sprawia, że każde opakowanie zawiera taką samą ilość produktu. Jako wyspecjalizowana firma jesteśmy w stanie opracować i dostarczyć naszym klientom każdego rodzaju pakowaczki worków wentylowych, których parametry i budowa jest dopasowana do indywidualnych potrzeb oraz specyfiki danej linii produkcyjnej.