fbpx

Elektryka

Instalacje elektryczne NN, SN i WN

Instalacja NN – sieć niskiego napięcia – jest to sieć elektroenergetyczna, która dostarcza energię elektryczną do odbiorców indywidualnych o częstotliwości 50 Hz pod napięciem fazowym 230V [ w Europie i większości krajów Świata z wyłączeniem USA, Japonii, Wielkiej Brytanii].

 

Instalacja SN – sieć średniego napięcia – jest to sieć elektroenergetyczna o napięciu międzyfazowym od 1 kV do 60 kV. Stosowana jest do przesyłania energii elektrycznej na średniej odległości. Średnie napięcie stosowane jest bezpośrednio do zasilania maszyn dużej mocy np. piece hutnicze, sieci trakcyjne itp.

 

Instalacje WN – sieć wysokiego napięcia – elektroenergetyczna sieć przesyłowa o napięciu międzyfazowym od 60 kV do 200 kV. Sieć ta służy do przysyłania energii na duże odległości głównie pomiędzy elektrowniami, a stacjami rozdzielczymi.

 

Konrem S.A. świadczy usługi projektowe wszystkich rodzajów sieci elektroenergetycznych. Wykonujemy budowy i modernizacje linii napowietrznych i kablowych niskiego, średniego i wysokiego napięcia.