fbpx

Kotły

Kocioł energetyczny parowy

Kocioł energetyczny parowy opalany paliwem stałym zamienia energię wytworzoną ze spalania paliw na parę pod ciśnieniem wykorzystywaną do wytworzenia energii elektrycznej. Wytworzona para poprzez instalacje pomocnicze przekazywana jest na turbinę, której łopaty wprawiane są w ruch dzięki energii pary wodnej. Para napędzając turbinę i wprawiając ją w ruch obrotowy traci temperaturę i ciśnienie stając się parą przepracowaną i trafia do chłodni kominowej.

Konrem S.A. oferuje remonty i modernizacje całych bloków energetycznych, kotłów węglowych montowanych w ciepłowniach i elektrociepłowniach. Wykonujemy remonty wszystkich instalacji pomocniczych, niezbędnych do pracy kotłów takie jak:

  • Instalacje nawęglania
  • Młyny węgla
  • Instalacje wodne
  • Instalacje odżużlające
  • Instalacje transportu pary
  • Instalacje transportu spalin
  • Odpylanie spalin kotłowych
  • Odsiarczanie spalin kotłowych
  • Automatykę i sterowanie wraz z systemami nadrzędnymi

 

Konrem S.A. dysponuje doświadczonymi Pracownikami uprawnionymi do wykonywania remontów oraz modernizacji wszelkiego typu kotłów energetycznych