fbpx

Kotły

Kotły gazowo – olejowe

Kotły gazowo- olejowe w energetyce i ciepłownictwie, służą do wytwarzania pary wodnej, niezbędnej do wytworzenia energii elektrycznej lub cieplnej. Zasada działania zbliżona jest do kotłów parowych opalanych paliwem stałym. Olej, gaz podawany jest do palników, w których zamieniany jest na płomień. Wewnątrz pieca płomień ogrzewając orurorwanie wewnętrzne kotła, zamienia przepływającą przez orurowanie wodę na parę pod ciśnieniem. Wytworzona para poprzez instalacje pomocnicze przekazywana jest na turbinę, której łopaty wprawiane są w ruch dzięki energii pary wodnej. Para napędzając turbinę wprawiając ją w ruch obrotowy traci temperaturę i ciśnienie stając się parą przepracowaną, trafia do chłodni kominowej.

Konrem S.A. oferuje remonty i modernizacje bloków energetycznych, kotłów gazowo- olejowych montowanych w ciepłowniach i elektrociepłowniach. Wykonujemy remonty wszystkich instalacji pomocniczych, niezbędnych do pracy kotłów takie jak:

  • Instalacje magazynujące paliwo do opalania kotła
  • Instalacje wodne
  • Instalacje transportu pary
  • Instalacje transportu spalin
  • Automatykę i sterowanie wraz z systemami nadrzędnymi

Konrem S.A. dysponuje doświadczonymi pracownikami uprawnionymi do wykonywania remontów oraz modernizacji wszelkiego typu kotłów energetycznych