fbpx

Rurociągi  i armatura

Rurociągi żużla

  1. Rurociągi żużla

Rurociągi żużla służą do odbioru i transportu odpadu poprodukcyjnego energii powstałem po procesie spalania węgla i biomasy w kotłach. Żużel jest materiałem silnie skrawają[cym, degradującym stal, dlatego rurociągi do jego transportu muszą być wykonane ze odpornych na ścieranie materiałów.

Wykonujemy, remontujemy i modernizujemy instalacje rurowe odbioru żużla dla elektrociepłowni i ciepłowni. Produkujemy rurociągi ze stali o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie. Posiadamy niezbędne uprawnienia spawalnicze do prefabrykacji i montażu tego typu instalacji.