fbpx

Kontakt - Centrala

Oddział Warszawa:

ul. Żołny 33
02-815 Warszawa

Oddział Ożarów:

ul. Karsy 78
27-530 Ożarów

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000922274
NIP: 799-19-68-403
REGON: 146711564

Kapitał zakładowy
100.000,00 zł wpłacony w całości

  Formularz kontaktowy

  Paweł Perłowski

  Dyrektor realizacji projektów

  Adam Madej

  Kierownik realizacji projektów

  Emil Klimek

  Kierownik realizacji projektów

  Artur Biernat

  Inżynier realizacji projektów

  Damian Rybiński

  Inżynier realizacji projektów

  Dariusz Świercz

  Inżynier realizacji projektów

  Albert Nowak

  Inżynier realizacji projektów

  Dominik Dakowicz

  Kierownik działu projektowania

  Michał Kalenik

  Główny Konstruktor

  • michal.kalenik@konrem.pl

   

  Kamil Majchrzyk

  Kierownik Produkcji

  Anna Juszczak

  Specjalista ds. PR i Marketingu

  Agnieszka Stanik

  Główny Księgowy

  Milena Wanat

  Specjalista ds. Kadr i Płac