fbpx

Projektowanie i generalne realizacje inwestycji

Projekty budowlane

Projekty budowlane

Projekty budowlane tworzy się w celu uzyskania pozwolenia na budowę, oraz by budynek lub budowla spełniała określoną funkcję oraz była bezpieczna w użytkowaniu. Mogą je tworzyć jedynie specjaliści posiadający uprawnienia budowlane, co gwarantuje, że projekt będzie spełniał wszystkie normy.

Co powinien zawierać projekt budowlany?

Projekt budowlany zgodnie z polskim prawem powinien składać się z dwóch podstawowych elementów: projektu architektoniczno-budowlanego, a także projektu zagospodarowania terenu. W skład tego pierwszego wchodzi:

  • część architektoniczna, która obejmuje rzuty projektowanego budynku lub budowli
  • część konstrukcyjna zawierająca obliczenia statystyczno-wytrzymałościowe konkretnych elementów
  • część instalacyjna określająca rozmieszczenie wszystkich zastosowanych instalacji

Projekt architektoniczno-budowlany zawiera również część opisową, która przedstawia zastosowane materiały i rozwiązania.

Projekt zagospodarowania terenu przedstawia usytuowanie budynku lub budowli na działce oraz rozmieszczenie poszczególnych elementów infrastruktury technicznej.

Profesjonalne projekty budowlane

Wiedza techniczna oraz doświadczenie, którym dysponują specjaliści pracujący w Konrem S.A. pozwala realizować nawet najbardziej nietypowe projekty budowlane. Zajmujemy się opracowywaniem projektów budynków przemysłowych, konstrukcji pomocniczych, konstrukcji wzmocnionych dedykowanych dla ciężkiego transportu. W naszej ofercie znajduje się również wykonywanie ekspertyz budowlanych, a także projektów uwzględniających rozbudowę, czy przeprowadzenie generalnego remontu.

Podstawą tworzonych przez nas projektów budowlanych jest badanie potrzeb inwestora, które są następnie zestawiane z obowiązującymi normami i przepisami prawa. Efektem takiego podejścia jest projekt, który nie tylko spełnia wymagania klienta, ale jest również bezpieczny. Dzięki dużemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zaproponować inwestorowi optymalne rozwiązania, które pozytywnie wpłyną nie tylko na koszty realizacji projektu, ale również pozwolą zredukować wydatki związane z eksploatacją budynku lub budowli. Projekty realizujemy kompleksowo w zależności od zapotrzebowania klienta. Przeprowadzamy również nadzory na budowie, o których szczegółowe informacje znajdują się tutaj: link. Pozwalają one zweryfikować, czy realizacja projektu przebiega zgodnie z jego założeniami. Kontrola specjalistów daje inwestorowi gwarancję, że inwestycja przebiega prawidłowo, a poszczególne prace realnie odwzorowują projekt.