fbpx

Urządzenia transportu bliskiego

Wciągarki, wciągniki i przeciągarki

  1. Wciągarki, wciągniki i przeciągarki

  2. Wciągarki, wciągniki

Wciągarki/ wciągniki  są urządzeniami służącymi do transportu bliskiego materiałów. Ich zasięg jest ograniczony obudową/ ramą urządzenia. Urządzenia te jako dźwignice proste zalicza się jako ciągniki, które podlegają dozorowi technicznemu. Różnica pomiędzy wciągarką, która posiada napęd elektryczny  a wciągnikiem, z napędem ręcznym, elektrycznym lub pneumatycznym jest zasadnicza. Wciągarka podnosi zadany materiał w pionie i może go przesuwać za pomocą ramy nośnej. Obciążenia związane z wykonywanym ruchem przekładane są na ramę urządzenia, a w przypadku wciągnika obciążenia przenoszone są na samo urządzenie. Wykonujemy kompleksowy dobór oraz montaż ram, belek i konstrukcji wciągarek oraz wciągników. Realizujemy ich remonty, modernizacje, odbiory UDT.

Przeciągarki  wagonowe

Przeciągarki  wagonowe – są urządzeniami realizującymi transport wagonów kolejowych bez konieczności używania lokomotyw. Realizują ruch wagonów za pomocą układu wózków i lin, przepychając wagony po torach. Wykorzystuje się je na wewnętrznych torach zakładowych, bocznicach i bazach kolejowych. Znacznie przyspieszają pracę i realizację założeń technologicznych, np. transport wagonów do wywrotnic wagonowych, w miejsca rozładunku na placach kopalnianych, cementowych itp. Urządzenia te powinny być remontowane/ modernizowane pod ścisłym nadzorem TDT – Transportowy Dozór Techniczny. Jako firma posiadamy niezbędne uprawnienia TDT do remontu i modernizacji tego typu urządzeń. Nasi inżynierowie posiadają uprawnienia konserwatorów. Realizujemy kompleksową obsługę przeciągarek wagonowych.