fbpx

Zbiorniki

Zbiornikami nazywamy wszelkiego rodzaju pojemniki do gromadzenia ciał stałych [głównie sypkich] cieczy lub gazów. Rozróżniamy zbiorniki magazynowe- do przechowywania materiałów w długim czasie, produkcyjne – ciągle napełniane i opróżniane w zależności od procesu produkcyjnego i buforowe – zawierające zapas mediów lub materiałów na potrzeby produkcyjne. Konrem S.A. projektuje, wytwarza i zabudowuje wszelkiego rodzaju zbiorniki wykonane ze stali węglowej lub stopowej oraz tworzy sztucznych. Oferujemy zbiorniki naziemne oparte na konstrukcjach stalowych oraz podziemne. Produkujemy zbiorniki o przekroju okrągłym lub prostokątnym na wszystkie rodzaje materiałów w tym żrące i niebezpieczne zarówno ciśnieniowe jak i bezciśnieniowe. Zbiorniki wyposażamy w niezbędne instalacje zgodnie z potrzebami naszych klientów: np. aerację, odbiór materiałów, wysypy, zasypy, przenośniki załadowujące, pomiar napełnienia, ogrzewanie płaszcza i izolacje termiczne.

NASZA OFERTA