fbpx

Projektowanie i generalne realizacje inwestycji

Projekty mechaniczne

Projekty mechaniczne

Projekty mechaniczne tworzone są przez zatrudnionych w Konrem SA doświadczonych inżynierów, którzy potrafią opracować rozwiązanie dopasowane do indywidualnych potrzeb zamawiającego, czy dostosowane do konkretnej linii produkcyjnej. Projekty mechaniczne zbiorników ciśnieniowych czy kotłów mogą być również częścią projektów rurociągów, o których szczegółowo piszemy w tym miejscu: link.

Co zawierają projekty mechaniczne?

Projekty mechaniczne to opracowania, które przedstawiają założenia konkretnego rozwiązania, maszyny czy urządzenia. Projekty mechaniczne zawierają zatem nie tylko rzuty przestrzenne obrazujące przedmiot projektu czy jego wymiary, ale także część opisową. W jej skład wchodzą niezbędne obliczenia (np. wytrzymałościowe), specyfikacja zastosowanych materiałów, czy parametry projektowanego elementu. Projekty mechaniczne zawierają również ogólne założenia, na podstawie których powstają, a także potwierdzenie zgodności z obowiązującymi normami.

Projekty mechaniczne – oferta

Nasza firma posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu projektów mechanicznych dla przemysłu oraz z zakresu energetyki zawodowej. Opracowujemy konkretne elementy instalacji przemysłowych (np. zbiorniki ciśnieniowe) i energetycznych, a także projektujemy maszyny i urządzenia wchodzące w skład linii produkcyjnych, czy systemów wspomagających. Oprócz projektów podstawowych w ofercie naszej firmy znajdują się również projekty modernizacyjne, a także opracowywanie dokumentacji odtworzeniowej. Projektując rozwiązania mechaniczne dla naszych klientów odpowiadamy również za zatwierdzanie dokumentacji projektowej w Jednostce Notyfikowanej, a także uzyskanie oznakowania zgodności CE.

Jak wygląda proces opracowywania projektu mechanicznego? W pierwszej kolejności rozpoznajemy potrzeby inwestora oraz poznajemy specyfikę instalacji, czy linii produkcyjnej, w skład której ma wchodzić projektowane rozwiązanie. Następnie przechodzimy do stworzenia koncepcji, którą przedstawiamy klientowi, oczekując na jego sugestie i akceptację. Wieloletnie doświadczenie pozwala zaproponować klientowi optymalne rozwiązania, zarówno pod względem technologicznym, jak i kosztowym. Wszystkie wymagania klienta są zestawione z obowiązującymi normami, co sprawia, że projektowane rozwiązanie może być bezpiecznie i legalnie użytkowane. Uzyskując akceptację założeń tworzymy kompleksowy projekt właściwy, który zawiera pełną dokumentację i niezbędne obliczenia. Dodatkowo oferujemy również wykonanie dokumentacji powykonawczej, która obejmuje wszystkie zmiany dokonane na etapie realizacji projektu.