PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI

Informujemy, że w dniu 20.09.2021 r. nastąpiło przekształcenie spółki Konrem MET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jastrzębiu w spółkę Konrem Spółka Akcyjna.

Informujemy, że wskutek przekształcenia zmianie ulega jedynie forma prawna firmy. Dotychczasowy numer NIP i Regon oraz numer rachunku bankowego pozostaje bez zmian. Spółce został nadany nowy numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (nr KRS 0000922274).

Zmiana formy prawnej oraz nazwa spółki nie ma wpływu na kontynuację prowadzonej działalności oraz na ważność zawartych wcześniej kontraktów. Konrem Spółka Akcyjna przejęła wszystkie obowiązki i prawa spółki Konrem MET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Aktualne dane spółki:

Konrem S.A. dawniej

Konrem Met Sp. z o.o.

Siedziba

ul. Szydłowiecka 150B

26-502 Jastrząb

T/F: (+48) 48 628 41 73

Oddział Warszawa

ul. Żołny 33

02-815 Warszawa

Oddział Ożarów

Karsy 78

27-530 Ożarów

www.konrem.pl

Jednocześnie informujemy, że dotychczasowe numery telefonów oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.