fbpx

Remont kapitalizowany absorbera nr 2 w EC Siekierki

 • Klient

  PGNiG TERMIKA SA, ELEKTROCIEPŁOWNIA SIEKIERKI

 • Termin Wykonania

  2021

PGNiG TERMIKA SA, ELEKTROCIEPŁOWNIA SIEKIERKI
Należące do PGNiG TERMIKA warszawskie zakłady produkują 11 proc. całego wytwarzanego w Polsce ciepła.

Wykonane usługi

 • – Wykonanie remontu kapitalizowanego MIOS w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie;

– Remont mechaniczny instalacji spalin nieoczyszczonych w EC Siekierki;

 • – Wykonanie remontu mechanicznego urządzeń nawęglania w Elektrociepłowni Siekierki;

– Wykonanie remontu wywrotnicy wagonów nr 2 z urządzeniem przetokowym w EC Siekierki;

 • – Wykonanie remontu instalacji elektrycznych wysokiego i średniego napięcia, urządzeń odpopielania, nawęglania i budynków produkcyjnych oraz sieci kablowych w Elektrociepłowni Siekierki;

– Wykonanie remontu układów elektrycznych niskiego napięcia i Nastawni Elektrycznej j w Elektrociepłowni Siekierki;

 • – Wykonania remontu urządzeń odpopielania pneumatycznego i hydroodpopielania w Elektrociepłowni Siekierki;

– Wykonanie modernizacji chłodnicy spalin surowych Stacji Przesyłu Ciepła 1 (SPC 1) w EC Siekierki w Warszawie;

– Wykonanie remontu instalacji elektrycznych w Ciepłowni Kawęczyn

– Wykonanie remontu urządzeń gospodarki wodnej w Elektrociepłowni Żerań;

 • – EC Siekierki – suwnice czerpakowe odżużlania – remont mechaniczny i elektryczny;

– Wykonanie remontu mechanicznego urządzenia gospodarki wodnej w Elektrociepłowni Siekierki;

 • – Remont rozdzielni i transformatorów w Elektrociepłowni Żerań;

– Wykonywanie napraw i usuwanie usterek Specjalistycznych Urządzeń Transportu Bliskiego w układach nawęglania EC Siekierki i C Kawęczyn w Warszawie.

Branża: 

Ciepłownictwo  miejskie

 

Dyrektor realizacji projektów

Paweł Perłowski

 

Kierownik realizacji projektów

Adam Madej

 

Inżynier realizacji projektów

Bartosz Kuśmierek

Wyzwanie

 • naprawa uszkodzonej powierzchni gumowej wewnątrz absorbera o średnicy 13,5 metra i wysokości 40 metrów.

Rozwiązanie

 • budowa rusztowania;
 • demontaż dysz poziomu zraszania urządzeń;
 • usunięcie uszkodzonej gumy.

Rezultat

 • naprawa uszkodzonej blachy, położenie nowej gumy;
 • wzmocnienie włazu i króćca wlotowego do absorbera.