Dofinansowanie dla spółki Konrem S.A.

Niezwykle miło nam poinformować, że uzyskaliśmy dofinansowanie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Projekt dotyczy utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

Dofinansowanie umożliwiło nam nabycie rozwiązań pozwalających na zwiększenie bezpieczeństwa pracy na wysokości poprzez:

📌 Zakup filtra FP200, kwota finansowana 150 000 zł

📌 Zakup wentylatora MRB-2-560/180-3700T – kwota finansowana 75 000 zł

📌 Dostawa kanałów odpylających – kwota finansowana 35 000 zł

Podjęte działania:

📌 Wykonanie wentylacji z oczyszczaniem powietrza na hali produkcyjnej

Rozwiazanie:

📌 Poprawa bezpieczeństwa i higiena pracy poprzez nabycie wentylacji oraz rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo prac na wysokości.