Zakończenie prac modernizacyjnych rozdzielni 110kV w stacji GPZ-1 Machów dla Z.Ch. Siarkopol Tarnobrzeg Sp. z o.o.

W maju 2017 r. zakończyliśmy prace dotyczące inwestycji „Modernizacja rozdzielni 110 kV w stacji GPZ-1 Machów” w Zakładach Chemicznych „Siarkopol” Tarnobrzeg. Głównym wymogiem inwestycji było dostosowanie wyposażenia stacji GPZ-1 do obowiązujących standardów technicznych IRiESD oraz zapewnienie bezawaryjnego funkcjonowania urządzeń stacyjnych, układów pomiarowych oraz systemu nadzoru i zarządzania siecią elektroenergetyczną. Zakres prac KONREM MET objął: wymianę urządzeń obwodów pierwotnych, szyn zbiorczych, niezbędne prace budowlane, wymianę aparatury i instalacji obwodów wtórnych, pomiary i uruchomienie systemu nadzoru i zarządzania siecią.

Projekt zrealizowany w kooperacji z Eleketrometal Energetyka SA.